Kip Selahaddin


K ip Selahaddin Efendi Kur’an-ı Kerim’in Kabardeyce mealini inceleyebilmek için altmışlı yaşlarda Kiril alfabesini öğrenir ve konuşageldiği Çerkesçenin vücut bulmuş hâliyle okumanın tadına varır.

Çerkesya’da bulunduğu zamanlarda KabardeyBalkar’da yaşayan Çerkeslerin din ile ilgili pratiklerinde öne çıkan ölen kişi için arkasından yapılan devir, mevlit, hayır ve hasenatta bulunma, vs gibi konularda daha bir donanır ve günümüz şartlarında yorumlamaya gayret eder, insanların bu pratiklerini kolay yerine getirebilmeleri için yorumlar geliştirir