Kip Selahaddin EfendiKip Selahaddin Efendi 1930 yılında Pınarbaşı-Uzunyayla-Dikilitaş köyünde dünyaya geldi. Altı yaşından itibaren babası Abdulgani Efendiden arapça ve diğer dini ilimleri öğrendi. 1948 yılında babası hac'da vefat etti. Bundan sonra Of'lu Tayyip Dingillioğlu Hoca efendiden Feraiz dersleri aldı. 1951 yılında Yukarı Borandere köyünde ilk imamlık görevine başladı. 1961 yılında Pınarbaşı ilçe vaizliğine, 1966 yılında ise on dört yıl sürecek müftülük görevine getirildi.

Bir Portre: Kip Selahaddin Efendi

K ip Selahaddin Efendi 1930 yılında Pınarbaşı-Uzunyayla-Dikilitaş köyünde dünyaya geldi. Altı yaşından itibaren babası Abdulgani Efendiden arapça ve diğer dini ilimleri öğrendi. 1948 yılında babası hac'da vefat etti. Bundan sonra Of'lu Tayyip Dingillioğlu Hoca efendiden Feraiz dersleri aldı. 1951 yılında Yukarı Borandere köyünde ilk imamlık görevine başladı. 1961 yılında Pınarbaşı ilçe vaizliğine, 1966 yılında ise on dört yıl sürecek müftülük görevine getirldi.

Emekliliği sonrasında da irşad hizmetlerine devam etti. Almanya Milli Görüş teşkilatında çalışmalar yaptı. Sovyetler birliğinin dağılmasından sonra Diyanet tarafında görevli olarak Kafkas- yaya gitti. Kabardey-Balkar Cumhuriyetinde bir kaç ay irşad faaliyetinde bulundu. Kur'anı Kerimin kabardeyce mealini inceleyebilmek için altmışlı yaşlarda kiril alfabesini öğrendi.


Kip Selahaddin Efendi ömrünün son otuz yılını daha çok Kayseri ve uzunyayla çerkeslerinin sosyal yaşamı içinde aktif olarak geçirmiştir. Toplumun her kesimini kucaklamış, herkesin seviyesine göre ilişki kurmuş, faydalı olmaya çalışmıştır. Etnik farklılık gözetmeden mazlumların yanında olmuştur. Seksenüç yaşında (15 Ekim 2013) vefat ettiğinde geride bir çok telif ve tercüme eser bırakmıştır. Allah cenneti ve cemaliyle mükafatlandırsın.

1988 Arafat

1993 Kabardey-Balkar, Nalçik

K ip Selahaddin Efendi Kur’an-ı Kerim’in Kabardeyce mealini inceleyebilmek için altmışlı yaşlarda Kiril alfabesini öğrenir ve konuşageldiği Çerkesçenin vücut bulmuş hâliyle okumanın tadına varır.

Çerkesya’da bulunduğu zamanlarda KabardeyBalkar’da yaşayan Çerkeslerin din ile ilgili pratiklerinde öne çıkan ölen kişi için arkasından yapılan devir, mevlit, hayır ve hasenatta bulunma, vs gibi konularda daha bir donanır ve günümüz şartlarında yorumlamaya gayret eder, insanların bu pratiklerini kolay yerine getirebilmeleri için yorumlar geliştirir.