MİLLİ GÖRÜŞ

MİLLİ BİRLİK
3 Eylül 2019
NAMAZ İBADETİNDE BAZI ÖNEMLİ HUSUSLAR
3 Eylül 2019
MİLLİ BİRLİK
3 Eylül 2019
NAMAZ İBADETİNDE BAZI ÖNEMLİ HUSUSLAR
3 Eylül 2019

Milligörüş :

31 / Mayıs / 1990 Tarihinde  Almanyada Milligörüş teşkilatında  görev yapıyorken , bu teşkilat hakkında düşündüklerimi  Arapça olarak beyitler halinde dile  getirmeye  çalışmıştım. Zira cama’atimiz arasında çok miktarda  Arap kardeşlerimiz bulunuyordu, bunların  istifade ede bilmeleri için  Arapça olmasını tercih etmiştim. Beyitler  şöyle ;

Bismillahirrahmanirrahim :

Önceden de sonradan da  hamt Allahındir O, mülkün sahibidir, çeğirdeği yarar içinden harikalar çıkarır, karanlığı  giderir yerine  aydınlığı  ve nurunu yayar.. Hayrı ve şerri  ilmiyle takdir eder, kullarını kespleriyle  ya aşağıya düşürür  ya da  yücelere yükseltir . Bize şunu bildirdi :” Her zorluğun  yanında  kolaylık vardır, her  zararlı şeyinde bir gün  bitmesi ve gitmesi vardır. ” Müslümanlar  gevşeklik fitnesine  bulaştılar, uzun zaman  isyanla  cihadı terk etmelerinin  sonucu olarak. Allah onlara  düşme, zillete uğrama  ve fakirlik  cezasını vermiş,  ibret almak üzere başlarına zalimleri musallat kılmıştır.  Onlar , gaflet ve eylenmelerine ısrar ettiler, harama bulaşmayı aldırmadılar. Kanları, ırz ve dini  hafife aldılar ,her zaman  benzeri görülmeyecek biçimde. Kaldı ki  geçmişlerinde  himmet,izzet ve ulviyette örnek idiler. Bir zaman  başı boşluğa  verdiler, kalpleri hakka  yanaşmadı, yumuşamadı. İşin başına bir uğrsuz zümre çüllandı hiyanette kusur etmediler.

Bugün  Allaha hamdolsun  ilerisi için hesabedemediğimiz bir takım şeylerle  karşı karşıyayız. “ MİLLİGÖRÜŞ” , yogunluguyla  baskın halindeki  siyah bulutların arasından  bir güneş olarak tecelli etmiştir. Türk Milletine öyle bir çığır açtı ki, bütün Müslümanların  yol olarak almaları  bir hak olmuştur. Geçmişte ecdadının  ulvi  mevkilerini  gösterdi ki, gençleri  onu örnekalsınlar. Alhamdülillah  şafak söktü, gül  kılıfını yardı  baş gösterdi, ay göründü. İnsanlar uzunca  gaflet uykusundan sonra  uyandı .Elbette başlarına gelen  şeyin şuurunda  olmalı, araştırıp  öğrenmeli. Batıla dalıp boğuluyorken  helalda iyilik yaptıklarını  sanmamalı.

Ey Müslümanlar ! Arabi ile  Acemi ile  sizi şefkatla davet edenin  sözlerine kulak verin ,o gayede  kültürde ve  iki cihanın refahında  sonuç olarak en güzel sözdür.İnsanların  mutlaka   toptan cevap verecekleri  bir şey vardır, isteyerek ya da istemeyerek  ve o şeyin  bir de ölçüsü var ki onunla kâinat düzeni ayaktadır, hem öyle ki akıllara durgunluk verecek düzen ve kalıp ta . Güzellik ve çirkinlikler  şer’îdir, yoksa senin ölçünle mi ölçülsün ? İman da buna teslimiyettir. Aksi halde sapıklardan  bir sapık olursun.. Din ancak mutlak inkıyaddir. Eğer  şüphe eder ya da yutkunursa  kayar. Bazı Müslümanları görüyorum ki, bazen fer’î işleri yerine getirirlerse  kavuşmuş sanırlar. Bir kısım furu ile yetinmek  din değil  belki hayalat ile aldanmaktır. Din , bütün hayata  hakim kılınmakla  kemal bulur.. Hükümlerini tahkim ile  tecelli eder..Sen yol ayırımındasın . isyanla  cinayete irtikap eden dinden çıkar mı çıkmaz mı ?  Nice günah var ki tattan hayırlıdır. Bu, bir sırdır aldanmayasın ! Dinin zirvesi  en yüksek tepesi cihadtir. Onu tembellikle terk etmek İslamdan kaçmaktır. Ne zaman hak gelir  elbette batıl  gider, Batıllar ancak  boşluklara  sızar. Nur gelince karanlık gider ,karanlığın adeti nurdan kaçmaktır. İhsanın en azizi  hidayettir.,ihsanın cezasıda  misli iledir. İşte size  hakkın hidayeti, bunun ötesinde  sapıklıktan başka yol var mı ? O halde cihad ibadetin  esasıdır. Böylece   cihadin fazileti  belirlenmiş oldu. Allah (c.c.) Müsinlerle beraber olduğunu bildirdi. Ayni zamanda Salihlerin  velisi oldu. Allahın (c.c. )  kullarına yardımın  şartı vardır,onlar  dine yardımcı olacaklardır.

Ey bu mübarekdinin davetçileri  bir sözü can kulağınızla dinleseydiniz. Hani o  sadakatla nasihat ederek  gür ve etkili bir sesle celalla haykırıyordu. O mecliste  parmakları ile sayarak  külliyatı anlatırken  nerdeydiniz ? Keşke sözlerini  duysaydınız. O, bunları söylerken hem kendi düşmanları hem de  din düşmanları arasında  sesini yükseltiyordu. Onlar bu durum karşısında  çırpınıyor,agıt yakıyorlardı. Ayn-i zamanda bir bir partı değiliz ,seçime değil sayıma gidiyoruz derken,cihade  asker  tesbiti yapıyordu. Evet, he vellahi bu alelade  bir partı değildi. Bunu anlamayan  hidayet yoksunlarına  yazıklar olsun !  O, tebligini tamamladı suratla  yoluna devam etti. Kemaliyle adaleti  icra etmek üzere yürüdü. Allah (c.c. ) nun kulları için  yardımlaşmanın zamanı halen gelmedi mi ? Düşmanları gemiy azıya almış toptan  kıyıma giderlerken. Görmezler mi düşmanları neler yapıyor ?Müslümanların üzerine nasıl yükleniyor. Yurtları işgal nefisleri esir ve zelil  ettiler  hürriyetlerini ellerinden aldılar. Bu durumda Müslümanların  bir gün uyuması haramdır. Kardeşleri zulüm altındainliyorken. Onların Namazları ve oruçları sayılmaz ,küfür bütün  tugyanlarıile kaynıyorken. Müslümanların başına  başına gelen müsibetler  daglara ulaştı. Kadını iffetini inkar ettiler onu soyup rezil etmeyi gelenek  gördüler. Hayatın direği terbiyeli insandır bu olmazsa  her taraf kokar. O halde ey  din davetçileri ne diye susuyorsunuz,lal kesildiniz. Sizin başınıza  mütevellileri seçerken kimden yana idiniz ? diye sorulduğunda  mazeretiniz ne olacak ? Hakikat gizlenmekle yok olur mu ? Belki aldananların  günahı tahakkuk eder..

Parti Başkanı Necmettin Erbakan Müslümanlara seslenerek şöyle dedi : Ey Müslümanlar, ayağa kalkın, tevbe edin  başınıza cahiller çullandı. Kula kulluktan  kurtulun, zillet elbiselerinizi çıkarın,ayıp yazık oluyor. Sizden olmayanların taklidini bırakın , genci ve yaşlısıyla  toptan geçmişinize dönün. Dedi ve  ağır yükün altında  zorlukları omuzladı. Sağlam inancın  remzi olan  Hanif Milletinin  izzet ve heybet sancağını  yüceltmek  yolunda  ciddiyet gösterdi.Bu Parti bir zaruretin gereğidir.Zira genç nesillerde din ve ahlak fesada uğradı.  Dinin varlığı terbiyeli insanladır, bunun olmadığı yer ancak hayvan barınağı  olur. Ordunun lideri bunları söyledi usanma, yorulma bilmeden  memleketin her tarafına  koşuştu Hakkı rahat konuştu Er baktı  ileriyi erken gördü. Allah (c.c. ) Onu  inayetiyle  teyit etti Müslümanların  ırzına – (Haysiyetine ) vekil kıldı. Hizmetteki metaneti akıllara durgunluk verecek kadardı. Bunlar Benim sözümdür  kalbimin ta derinliğinden gelerek  söyledim,bunları  kabullenmemek tuğyan ve sapıklıktır Allah’ın (c.c.) Selamı bol miktarda  Müslümanlar üzerine olsun ! H. Zülka’de 7 / 1410 M. 31 Mayıs  1990   Selahaddin Kip  Köln-Almanya

 

Bunun Arapçası şöyledir :

 

+بسم الله الرحمان الرحيم

 

فالق ا لصبح والنوى مالك الملك       ك  له الحمد اولا و مأ لا

قد ر الخير والشرور بعلم            من تردي بكسبة او تعالى

وأتانا ان مع العسر يسرا            ولكل المضار يوما زوالا

بلي المسلمون فتنة وهن         عن معاصي ترك الجهادطويلا

وجزاهم خزيا وذلا وعا لا            وتوبي الضلوم فيهم نكالا

واستمروا في غفلة وملا ه         لا يبالون بلحرام نوالا

وأهانواالدماء والعرص والد    ين ازدراء يقل فيه مثالا

بعد ان كانوا في القديم بهمة        وسمو وعزة تمثالا

ومضي فترة من الدهر فوضي  لا يكاد يلين في الحق بالا

قد تولي الامور شرزمة مش    ؤمة لا يألون فيهم جبالا

نحمدالله يومنا قد نري أش     ياء لم نحتسب بها مأ مولا

ان مللي كوروش كشمس تجلي   بين سحب الغشوة المستولي

وأضاء لملة الترك شعبا           كان حقاللمسلمين سبيلا

وأري مجد جدهم في المعالي    ما يواسي النسل النبيل جبلا

فلق الصبج الحمد لله وانشق        ق النويزهرة أهل هلالا

اصبح الناس في انتباه وسهر      بعد غفلتهم نياما طويلا

وجدير شعور ما حل فيهم        يعرفون تفحضا ما نالا

لا يخوضون باطلا وحراما      ويظنون يحسنون حلالا

ايها المسلمون عربا و عجما  استجيبوا داعي الشفيق وقولا

احسن القول غاية وثقافة          ورفاها في العالمين مألا

ان للناس ما يلبي  جميعا          فبكره او بالمحبة طولا

وله معيار يقوم به الكو         ن نظام يحار فيه العقولا

انمالحسن بالشريعة والقبح        والا أفي مكيلك يكلي

وبتسليمه الايمان والا        كان من ملة الضلالة ضالا

انمالدين مطلق الانقياد          ولان راب او تلعثم زلا

واري بعض المسلمين يراهم  في اداء بعض الفروع وصالا

واكتفاؤهم ببعض الفروع        ليس دينا بل سولوه خيالا

انما تم بالحياة كمالا                وباحكام حكمه تتجلي

انت في مفرق الطريق فهل يكفر    عاص  علي الجناية  أملا

رب ذنب خير من الطاعاة      ذاك سر لا تمشين مختالا

ذروة الدين  والسنام جهاد     واءباءالاسلام ترك الكسالا

ومتي جاءالحق لا بد زاهق    كل باطل في المجال تخلي

بطلوع النورالطلام يفيء        دأب الظلم عندنور زوالا

وأعز الاحسان حتما الهداية     وجزاءالاحسان يؤتي مثيلا

تلكم هدي الحق صدقا فماذا    بعد حق يصارالا ضلالا

واذا فالجهاد أس العبادة     وبهاذا فضل الجهاد تجلي

وعدالرب ان يكون مع المحسن    ايضا للصالحين تولي

نصرة الله للعباد بشرط    ينصرون الاسلام ضدالجهالا

يا دعاة الدين القويم فهلا      استمعتم سماع وعي مقالا

اذ يقول الداعي النصوح بصدق   وجلال كالرعد وقعا وهولا

اين انتم اذ يصعدالامرفي المجلس من واجب الرعات وكيلا

ويعد المقاصد الخمس بالاص        بع هلا سمعتم ما قالا

بين اعداءه و اعداء حق      في ثبور يعلو صراخ الثكلا

وكذا اذ يقول لسنا بحزب            انماالعد للجهاد رجالا

اي نعم ليس اي حزب لعمري   ويح من يحرم الهدي اقفالا

هواوفي تبليغه وهو يسعي    ليقيم العدل العدل العميم كمالا

اولم يأن للعباد انتصار            وعدوهم بغي استأصالا

أفلا  ينظرون فعل المعادي     وتماد يهم علينا استطالا

أشغلوالدار والنفوس أسروا       وأذلوا وحرموا استقلالا

نوم يوم للمسلمين حرام        واخوهم تحت المطالم غلا

لاصلاة ولا صيام يعد      ويفوض الكفران فوضي نغلا

حل كل رزاءل المنكرات      بين أهل الاسلام بات نصالا

أنكروا عفة النساء وأفشوا        عورة المرأة أدبوا ترزالا

وقوام الحياة ناس مؤدب             بفسادالاداب أنتن كلا

واذا أنتم الدعاة بماذا              حل فيكم تفحم  وكلالا

فبماذا اعتذاركم عن سؤال  مع من كنتم في انتخاب المولي

أبكتماننا الحقيقة تفني     بل تحقق وزر من اختالا

قال نجم الدين ارباقان قاءدالحز ب ينادي للمسلمين مقالا

ايهالمسلمون فوموا وتوبوا        قد تولي عليكم جهالا

وتحرروا عن عبادة عبد    واخلعوا ثوب ذلكم يا خجالا

اتركوا تقليدالمغاير عنكم   وادركوا الماضي خفة وثفالا

قال هذا المقال  فافتحم الع   فبة  الصعبة احتمالا ثفيلا

جد صونا لراية العزوال       هيبة للملة الحنيفة فعلا

ذاك حزب دعت اليه الضرورة من فسادالاخلاق والدين جيلا

اذ قوام الحياة ناس مؤدب   وباعدامه تصير اصطبلا

وأميرالجنودحث بلا مل  ل ولا كل في البلاد اجمالا

ناطق الحق باهد ؤة صرحا    ويريهم داهي البصيرة قبلا

أيدالله روحه بانتصار       وبعرض للمسلمين وكيلا

ومتانته الفويمة في الخد    مة مايعجزالتصور عقلا

ذاك قولي اقوله حسب قلبي    من يخالفه قدطغي وأضلا
وسلام عليكم اهل خير   وعلي المسلمين دوما جزيلا

صلاح الديى كبي مفتي المتقاعد 1410 ه ذالقعدة 7

31 \ مايس\1990

 

 

error: Bu içerik korunmaktadır!