1. Ebedüd-Dünya Ved-Din ( Meverdinin )
2. Beşaretül Eminiyye ( A. Maksut Efendinin )
3. Müdavatün-Nüfus ( İbn-i Hazmın )
4. Kaza Namazı ve Sünnet ( Nuh Mertok )
5. Ahsenül Kura Cum’a Hk. ( Muhammed Bahit )
6. İslam da Adalet Örnekleri ( Minberül-İslamdan )
7. İmam-i Muhammed İlim Yolunda ( Mustatraftan )
8. İslam, İnsanlığın Sığınağıdır (R.Butiden ) Basılmadı